Giới thiệu tổng quan
2018
Thành lập và phát triển
2020
Trở thành đối tác chiến lược của GOODWE
100+
Đại lý / Đối tác trên toàn quốc
1000+
Hệ thống sử dụng sản phẩm