Dịch vụ

Trong những năm gần đây thị trường NLTT Việt Nam diễn ra rất sôi động, hàng loạt các chính sách của Nhà nước đã được ban hành nhằm thúc đẩy phát triển nguồn điện NLMT: Nghị quyết 55-NQ/TW, Quyết định 11/2017/QĐ-TTg và Quyết định 13/2020/QĐ-TTg – Cơ chế Phát triển Điện Mặt trời, Quyết định 37/2011-TTg, Quyết định 39/2018/QĐ-TTg - Cơ chế phát triển Điện gió, Quy hoạch Điện 7 và Quy hoạch Điện 7 bổ sung….
Nhờ các chính sách hỗ trợ, rất nhiều các dự án đã và sắp được triển khai, và cũng rất nhiều dự án đang trong giai đoạn vận hành thương mại tại Việt Nam.
Để mang lại sự an tâm cho các Chủ đầu tư khi bỏ tiền đầu tư, INS Energy thiết lập nhiều mô hình dịch vụ để đáp ứng đa dạng nhu cầu của các Chủ đầu tư trên các khía cạnh Pháp lý, Thương mại, Hợp đồng, Tài chính, Kỹ thuật trong tất cả các giai đoạn của Dự án: Phát triển – Xây dựng – Vận hành – Kết thúc.

Dịch vụ DFEPC
Dịch vụ DFEPC