Dịch vụ Technical Service

Ngoài những dịch vụ theo gói như trên, INS Energy luôn sẵn sàng đáp ứng linh hoạt các yêu cầu của Chủ tài sản về những dịch vụ Kỹ thuật đơn lẻ:
Đánh giá và Nâng cao hiệu suất Nhà máy
Đánh giá tình trạng các thiết bị
Đánh giá kỹ thuật trong Mua bán & Sát nhập
PR Test
Sửa chữa

Dự án liên quan