Dịch vụ RE Asset Management

RE Asset Management – Quản lý tài sản NLTT
Bao gồm quản lý các phương diện: Kỹ thuật, Thương mại và Hành chính của Nhà máy năng lượng trong suốt các giai đoạn Phát triển, Xây dựng và Vận hành. 
Dịch vụ Quản lý tài sản NLTT sẽ đảm bảo:
Tối ưu về Hiệu suất Kỹ thuật và Tài chính
Đáp ứng Pháp lý của Dự án và Nghĩa vụ của Hợp đồng
Sự thực thi quyền và trách nhiệm của các bên tham gia vào dự án
Hiện tại, việc thuê ngoài dịch vụ Quản lý tài sản NLTT khá phổ biến. Đây là cách tốt nhất để tối ưu hóa hiệu suất của Nhà máy. INS Energy hỗ trợ quản lý tài sản trên các khía cạnh: Thương mại, Kỹ thuật và Pháp lý, và dịch vụ Tư vấn Quản lý tài sản. Việc này giúp cho Chủ đầu tư có thể linh hoạt lựa chọn thuê một phần hoặc trọn gói dịch vụ.
Quản lý Thương mại: bao gồm
Kế toán 
Quản lý Ngân khố
Quản lý thuế
Quản lý tài chính
Pháp lý
Quản lý vấn đề Kỹ thuật: bao gồm
Theo dõi hiệu suất
Phân tích và nâng cao hiệu suất
Vận hành & Bảo trì
Quản lý An toàn – Sức khỏe – Môi trường