Dịch vụ DFEPC
DFEPC: Phát triển dự án (Developing) – Thu xếp vốn (Financing) – Thiết kế (Engineering) – Mua sắm (Procurement) – Xây lắp (Construction) 
Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực NLTT, INS Energy mang đến cho Nhà đầu tư dịch vụ trọn gói từ phát triển dự án, hoàn thiện các thủ túc pháp lý, thu xếp vốn đến thiết kế, mua sắm, lắp đặt và chạy thử dự án. 
Về phát triển dự án: INS Energy có đội ngũ kỹ thuật để nghiên cứu tiền khả thi dự án, đội ngũ pháp chế để hoàn thiện các thủ tục đầu tư cho đến lúc vận hành thương mại dự án.
Về thu xếp vốn: INS Energy hợp tác với các đối tác là các tổ chức tín dụng, ngân hàng trong và ngoài nước để cấp vốn tài trợ cho dự án
Về EPC: được thực hiện bởi đội ngũ Kỹ sư thiết kế, Quản lý dự án, Giám sát An toàn – Chất lượng nhiều năm kinh nghiệm, chuyên môn giỏi, trách nhiệm cao.
Dưới đây là một số dự án tiêu biểu của INS Energy: