Các gói sản phẩm
3 kWp
 • 8 tấm pin 450W
 • Inverter 1 pha 3kW
 • Tủ Điện Tích Hợp
 • Phụ Kiện Lắp Đặt & Dây cáp
5 kWp
 • 12 tấm pin 450W
 • Inverter 1 pha 5kW
 • Tủ Điện Tích Hợp
 • Phụ Kiện Lắp Đặt & Dây cáp
10 kWp
 • 20 tấm pin 450W
 • Inverter 1 pha 5kW
 • Tủ Điện Tích Hợp
 • Phụ Kiện Lắp Đặt & Dây cáp