Hệ thống điện mặt trời hòa lưới
Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có lưu trữ
- Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới có lưu trữ (Hybrid) là giải pháp sử dụng nguồn năng lượng mặt trời để chuyển thành dòng điện xoay chiều cung cấp điện cho các thiết bị điện cần nguồn điện liên tục, đồng thời sạc cho bộ lưu trữ (ắc quy). Ngoài ra thì lượng điện dư thừa sẽ được xuất lên lưới điện để bán cho EVN.