Kinh doanh năng lượng - Dễ mà khó
Dễ
Tiềm năng thị trường to lớn, ít đối thủ cạnh tranh, nhu cầu khách hàng đa dạng Không cần nguồn lực tài chính, nhân sự nhiều
khó
Tìm kiếm các sản phẩm chất lượng với phân khúc giá phù hợp với nhu cầu thị trường sản phẩm, giải pháp mang yếu tố kỹ thuật cao, đa dạng về chủng loại