Đăng ký trở thành đại Lý
Đại lý khu vực

Là đại lý hợp tác toàn diện với INS ENERGY trong việc phát triển thị trường trong khu vực phụ trách. Được sử dụng thương hiệu INS ENERGY, được hỗ trợ và cung cấp toàn diện các công cụ bán hàng, nhân sự, marketing...

Tuyển Đại Lý/CTV Lắp Đặt Giải Pháp Năng Lượng Toàn Quốc
Công ty INS ENERGY chúng tôi cung cấp đa dạng các giải pháp và các thiết bị về ngành năng lượng tái tạo để Đại lý/CTV lắp đặt cho khách hàng, đa dạng giải pháp, đa dạng sản phẩm, tối ưu lợi nhuận. Đại lý/CTV của INS Energy sẽ được chúng tôi hỗ trợ về kỹ thuật, thiết kế, thi công, tư vấn giải pháp, đào tạo kiến thức, hỗ trợ khách hàng/marketing,...
Đại lý thương mại

Là đại lý mua hàng hóa, sản phẩm từ INS ENERGY để phân phối lại cho các khách hàng của đại lý tại khu vực phụ trách. Được hỗ trợ về kỹ thuật, marketing, đào tạo định kỳ, giới thiệu khách hàng, thanh toán, công nợ, đổi trả hàng...